Sistemes

MANTENIMIENTS PREVENTIUS, RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES i HELP DESK


Programació per la revisió i manteniment preventiu de la infraestructura de servidors, equips i sistemes de còpies de seguretat. Resolució d’incidències via telefònica, connexió remota o presencial. Comunicació i temps de resposta ràpids entre els usuaris i els nostres tècnics, controlats online mitjançant sistema de tiquets.

VENDA, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D’EQUIPS, SERVIDORS, IMPRESSORES I COMPONENTS


Atenció personalitzada per l’assessorament en la compra de material informàtic per servidors, equips d’usuaris, impressores i perifèrics. Lliurament dels equips amb la instal·lació i configuració realitzades i comprovades. Servei post venta personalitzat.

PC, MAC I DISPOSITIUS MÒBILS


Suport complet en tots els sistemes operatius tant en sistemes d’escriptori, (Windows, MacOS, Linux) com en dispositius mòbils (Android, iOS, Windows Mobile). Migració de perfils, dades, historials i canvis de plataforma. Reparació de hardware d’equips i dispositius mòbils.

FORMACIÓ


Formació personalitzada per a empreses. Sistemes operatius, Office, serveis d’Internet, dispositius mòbils.