Xarxes

INSTAL·LACIÓ, GESTIÓ I MONITORITZACIÓ DE XARXES


Consultoria, instal·lació i configuració de xarxes. Dissenyem i dimensionem tots els equips necessaris pel correcte funcionament de la xarxa i la seva monitorització, per tal de prevenir talls en el servei local i remot.

XARXES LOCALS, NÚVOL I HÍBRIDES


Gestió completa de xarxes locals, núvol a Microsoft Azure i entorns híbrids. Instal·lació i suport en virtualització. Migracions d’infraestructura local al núvol.

SOLUCIONS DE MOBILITAT


Accés a les dades i aplicacions de forma remota en qualsevol modalitat. Implementacions o migracions a Office 365 i Microsoft Azure. Assessorament i configuració de dispositius mòbils a entorns corporatius.